Teemanttööd

Teemantpuurimine / Teemantsaagimine

  • Kuivpuurimine - ei kasutata vett, mis on mõeldud tera jahutamiseks ning tolmu vältimiseks.
  • Märgpuurimine - kasutatakse tööde käigus tera jahutamiseks vett ning ühtlasi tekib selle käigus ka minimaalsel määral tolmu.
  • Kuivsaagimine
  • Märgsaagimine
  • Kaablisoone freesimine